Pojmy - porozumenie požiadaviek je základom úspešného výsledku

Žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie predstavuje moderný trend v oblasti povrchovej úpravy oceľových konštrukcií.
 K jeho výhodám patrí predovšetkým dlhá životnosť, vytvorenie rovnomerného a kvalitného povlaku, a to aj na vnútorných a ťažko dostupných plochách, dobrá odolnosť voči mechanickým vplyvom, možnosť využitia ďalších náterových hmôt, ale aj ohľaduplnosť k životnému prostrediu.
 Žiarovým zinkovaním sa na povrchu materiálu vytvorí intermetalická fáza železa a zinku, vysoko odolná voči oteru. Hrúbka tejto vrstvy sa pohybuje v rozpätí 50 – 190 mikrónov, a to v závislosti od chemického zloženia a typu materiálu a taktiež od dĺžky ponoru.

 

Komaxit (prášková farba)

Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami je modernou technológiou povrchových úprav kovových výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli. Nazývané tiež práškové lakovanie, práškovanie, komaxitovanie.

 

Ako to funguje?

Častice prášku sa elektricky nabijú, upravovaný predmet je uzemnený. 
Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových (resp. iných vodivých) výrobkov vplyvom elektrostatických síl. Pri následnom vypaľovaní v peci pri teplote cca 180 – 200 °C dochádza k roztaveniu práškovej farby na povrchu výrobku a k vytvoreniu homogénneho náteru.

 

Výhody práškového lakovania

  • lepšie mechanické, chemické a protikorózne vlastnosti
  • lepšie prekrytie hrán (estetickejší vzhľad povrchu)

Výsledná kvalita práškového lakovania je vysoko závislá od chemickej predúpravy povrchu materiálu 
pred samotným nanesením farby. Príprava povrchu materiálu sa vykonáva pri iných podmienkach pre železo (fosfátovanie, pieskovanie).