Štiavnické Bane

Posuvná kovaná brána na koľaji a plot. Spolu osadené medzi pôvodné stĺpy. Samotná realizácia nevyžadovala rekonštrukciu múrov – Štiavnické Bane

Continue reading →

Štiavnické Bane

Kombinácia oblúkovej brány so zošikmenou spodnou hranou kopírujúcou terén. Prevedenie aj so železnými nosnými piliermi – Štiavnické Bane

Continue reading →

Gondovo I.

Kovaná brána a plot s oblúkovým vzorom – Nová Dedina

Continue reading →

Piarg

Ručne nitované klasické brány s prekladaných plechov s tepanými jaštericami a štylizovaný kríž podľa starofrancúzskeho vzoru osadený nad portálom jednej z brán – Štiavnické Bane

Continue reading →

Badín

Jednoduchý vzor s dvojkrídlovou bránou s elektrickým pohonom – Badín

Continue reading →

Štefultov

Husto zdobená kovaná brána s el. pohonom a s oplotením pozemku. So zinkovou a práškovou povrchovou úpravou, ktorá nebude najbližších 30-40 rokov vyžadovať žiadnu údržbu – Banská Štiavnica – Štefultov

Continue reading →

Banská Štiavnica

Posuvná železná brána o dĺžke 8 metrov na koľaji. Relatívne lacné prevedenie s ľahkou manipuláciou aj bez el. pohonu vďaka svojej nízkej váhe – Banská Štiavnica

Continue reading →

Štiavnické Bane

Samonosná kovaná brána s pohonom. Veľmi elegantné a praktické prevedenie posuvnej brány bez koľaje v priestore na prechádzanie, ktorá nevyžaduje zimné udržiavanie (opatrnosť) prípadne dodatočný ohrev – Štiavnické Bane

Continue reading →

Štiavnické Bane

Šikmé kované brány so spodnou hranou kopírujúcou terén ako vhodné riešenie bez investícii do vyrovnávania pozemku – Štiavnické Bane

Continue reading →

Gondovo II.

Kovaná brána a plot s oblúkovým vzorom s pozinkovanou úpravou (obľúbený vzor) – Nová Dedina

Continue reading →

Page 1 of 2 1 2